پیرونامه شرکت بانک اقتصاد نوین به سازمان بورس واوراق بهاداردرخصوص آثارناشی ازمیزان ونحوه دریافت حق عضویت درصندوق ضمانت سپرده هابرعملکرد مالی1392،به استحضار می رساندآیین نامه "میزان ونحوه دریافت حق عضویت درصندوق ضمانت سپرده ها"مورداعتراض بانک های خصوصی می باشد.طی مکاتبه انجام شده میان کانون بانک ها وموسسات اعتباری بامعاون اول رئیس جمهور وطی درخواست کانون بانک ها وموسسات اعتباری اجرای آیین نامه مذکورتا بررسی دقیق موضوع متوقف می گردد.تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | ۹:۴۲ قبل از ظهر | نویسنده : جعفر زرا عتکار |
  • وبلاگ من
  • گسیختن